Happy Old year (2019) ฮาวทูทิ้ง ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ

Happy Old Year (2019) 1h 53min | Drama, Romance | 26 December 2019 (Thailand) Summary: A woman wants to reorganize her house and convert it into a home office. She will throw away anything that has been lying around unused. However, she faces a great challenge when she comes across some items that belonged to her ex-boyfriend.
Countries: ThailandLanguages: Thai

ดูหนังออนไลน์ ดูหนัง NETFLIX ดูซีรีส์ออนไลน์ ดูหนังใหม่

เนื้อเรื่องย่อ ฮาวทูทิ้ง (2019)

ดูหนัง ฮาวทูทิ้ง (2019) ดูหนัง NETFLIX ดูเน็ตฟลิซฟรี ดูหนังออนไลน์ ดูหนังเต็มเรื่อง

ดูหนัง ฮาวทูทิ้ง ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ จีน (ออกแบบ ชุติมณฑน์ จึงเจริญสุขยิ่ง) ที่ต้องการจะเคลียร์บ้านเพื่อรีโนเวท มหกรรมการโละของออกจากบ้านจึงเกิดขึ้น อะไรที่ไม่ใช้แล้ว อะไรที่ทิ้งไว้ก็รก เธอตัดสินใจจะทิ้งให้หมดเลย แต่เมื่อเธอได้เจอกับของบางอย่างที่เป็นของ เอ็ม แฟนเก่าของเธอ (ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์) จีนเริ่มพบว่าการทิ้งครั้งนี้ไม่ง่าย เพราะของบางอย่างแม้จะไม่มีประโยชน์แล้ว แต่มันยังมีเรื่องราวให้นึกถึง มีอดีตที่ยังค้างคา มีความรู้สึกบางอย่างที่ไม่สามารถแค่ทิ้งลงถุงดำแล้วหายไป จีนจึงต้องตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรกับสิ่งของของเอ็ม เธอจะทิ้งไป เก็บไว้ หรือเดินไปคืน ถึงจะเป็นการทิ้งที่สมบูรณ์ที่สุด

ภาพตัวอย่าง ฮาวทูทิ้ง (2019)

Happy Old year (2019) ฮาวทูทิ้ง ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ